UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU APKOPE UN UZPILDE


Saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem lielākai ugunsdzēsības aparātu daļai ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā vai 1 reizi divos gados, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana (Apkope 1x5 gados).


Vēlies uzzināt cik ugunsdzēsības aparātu nepiciešams Jūsu objektā? Apskatāties palīgmateriālu "Ugunsdzēsības aparātu aprēķinu metode".
IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !